Ann Bohlin Andersson

foto Ann Bohlin Andersson

Ann Bohlin Andersson

Isabergsskolan
Gislaved

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Grundskollärare med inriktning ma/no, utbildad på HLK i Jönköping och Förstelärare på Isabergskolan i Hestra, bland annat med inriktning att utveckla elevers och kollegors arbete med digitala verktyg. Nyfiken optimist som är ”ann-tusiastisk”och ”ann-gagerad” i att undervisa för att göra skillnad

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
•  Ger alla möjlighet att utveckla sig själva och sitt lärande genom verktyg som är multimodala.

• Digitala verktyg fungerar som katalysator i inlärningsprocessen och boostar elevens kunskapande

• För att skapa motivation, förståelse, nyfikenhet, vilja och uthållighet hos alla elever

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De gör det enkelt och roligt att undervisa. De ger mig möjlighet att undervisa intresseväckande med tillgång till oändliga resurser och undanröjer elevers svårigheter och istället skapar möjligheter och styrkor. De möjliggör att arbeta språkutvecklande och på det sätt som forskning visat sig vara framgångsrikt; att arbeta med ST

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Gör mig inspirerad att vilja utvecklas och fortsätta lära mig

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– I Gislaveds kommun använder vi Vklass som lärplattform. Vklass ligger till grund för många delar av lärarnas, elevernas och föräldrarnas arbete och kommunikation. Genom Vklass når elever och lärare enkelt flera av våra favoritwebtjänster, till exempel sli.se och ne.se. Jag använder och gillar flera andra digitala resurser bland annat NOMP och Qnoddarna.