Anna Bergström

foto Anna Bergström

Anna Bergström

Lejonströmsskolans 
grundsärskola
Skellefteå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Speciallärare på grundsärskolan 7-9 som främst jobbar med slöjd och svenska. Förstelärare i digitalt lärande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Samtliga elever, och kanske speciellt elever med särskilda behov, får tillgång till fler alternativa inlärningsmetoder. Man får olika infallsvinklar till problemlösning och inlärningen blir mer intressant och rolig när hjälpmedlen känns moderna.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag tycker att jag får mer utrymme för individuell coachning då eleverna långa stunder kan jobba enskilt och ändå bibehålla koncentration och energi. Jag kan gå runt och hjälpa elev för elev med just de områden som individen behöver stöttas inom.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag känner att jag med större självförtroende, med stöd av läroplanen, kan ta in de digitala verktyg som jag redan tidigare använt i undervisningen och även använda mig av nya metoder och verktyg för att utveckla lärandet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har använt mig av appen Scratch Jr i min undervisning på träningsskolan och grundsärskolan. Eleverna har fått lära sig grunderna och har sedan skrivit egna sagor som de själva digitaliserat i appen.