Anna Holmberg och Susanne Jordansson

Foto på Anna Holmberg och Susanne Jordansson

Anna Holmberg och Susanne Jordansson

Säffle kommuns Förskolor
Säffle

Presentation

På bilden ovan är det Susanne Jordansson til vänster och Anna Holmberg till höger.

Vilka är ni och vad jobbar ni med?
– Vi är två förskollärare från Säffle som även arbetar som digitalistor. Vi åker runt till Säffles olika kommunala förskolor och inspirerar och utbildar pedagoger och barn med hjälp av digitala verktyg.

Hur länge har ni jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De digitala verktygen i förskolan är ett komplement i undervisningen. Vi vill använda både analoga och digitala verktyg i en kombination för att få barnen adekvat digitalt kompetenta.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser er lärarroll?
– Med hjälp av analoga och digitala verktyg kan man lättare nå och tillgodose barn i sin undervisning. De digitala verktygen fångar många barns intresse och är ett stort hjälpmedel i vår undervisning. Ett exempel på detta är när vi arbetade med fjärilar. Med hjälp av lärplatta och Stop motion kunde vi se hela fjärilens utveckling från larv till färdig fjäril. Barnen fick arbeta med green screen för att själva bli den fjäril de hade fött upp. Vi arbetade även med språkappar för att skapa egna böcker om projektet.

Hur ser ni på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har ni upptäckt något nytt under denna period som ni kommer att fortsätta med?
– Eftersom vi besöker förskolorna vanligtvis tog detta stopp när corona slog till. Vi fick inte längre besöka förskolorna och därför startade vi en teamdrive för alla pedagoger i förskolorna. Här finns instruktioner till de olika digitala verktygen, uppdrag och inspiration. På detta sätt har vi ändå kunnat nå pedagoger i förskolorna utan att vara på plats. Möten och nätverk har skett digitalt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– I vår kommun finns vi som digitalistor som utbildar alla pedagoger i digitala verktyg. Vi reser runt och finns med i barngruppen. Här utbildar vi pedagoger på plats i sin egen förskolemiljö tillsammans med sin barngrupp. Vi leder även ett IKT- nätverk tillsammans med vår verksamhetsutvecklare. I IKT- nätverket finns det representanter från varje förskola som i sin tur förmedlar kunskapen vidare till sin förskola. Vi håller även temainriktade workshops. Via vårt instagramkonto försöker vi sprida inspiration och digital glädje till våra följare.

Har ni någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför ni använder den?
– Wi-Fi pucken är en stor favorit. Detta verktyg kan användas i de flesta undervisningsstunder, både inne och ute. Alla oavsett ålder, gammal som ung, fascineras av detta verktyg. Man kan med hjälp av wifi-pucken se sådant man inte kan se med blotta ögat. Tänk att kunna förstora en insekt upp till 80x. Visste ni till exempel att spindlar har upp till 8 ögon, det fick våra barn se häromdagen.