Ann-Christine Bjuhr

Foto på Ann-Christine Bjuhr

Ann-Christine Bjuhr

Åsö vuxengymnasium
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå på Åsö vuxengymnasium och har jobbat inom vuxenutbildningen i alla mina år som lärare både på folkhögskola och kommunal vuxenutbildning. Mitt intresse för det digitala började när jag gick en Masterutbildning på Linköpings universitet på distans som heter ”Adult learning and Global Change”. Det har också varit en stor inspiration att vara med på BETT-mässan i London. Just nu är jag med i arbetsgruppen för pedagoger som jobbar med digitaliseringen på skolan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Fördelarna för vuxna elever som inte skulle ha kunnat studera i klassrum på grund av arbete, familjesituation eller sjukdom är uppenbara då de digitala verktygen möjliggör studieframgångar. Eleverna får snabb återkoppling ofta i realtid vilket främjar lärandet och språkutvecklingen. Digitala läromedel, social interaktion, struktur och gemenskap i Teams skapar engagemang och lärande. Eleverna får en digital kompetens i vardagen och i sitt lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det skapar en gemensam struktur som gör att jag som lärare kan ägna mer tid till att stötta individuellt. Det är lättare att hålla ordning på rättningsarbetet och få en överblick. Lektionerna kan varieras och anpassas. Det är lätt och enkelt med kommunikationen och att vara tillgänglig digitalt både med kollegor och elever.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Digitaliseringen påbörjades redan innan coronatiden men den har påskyndat utvecklingen i skolan. Tack vare digitaliseringen kunde undervisningen fortsätta och den kunskap vi har skaffat oss i kollegiet på skolan kommer vi att kunna fortsätta att använda och utveckla. Vi har förfinat, utvecklat och testat det mesta i Teams och andra digitala verktyg vilket har gynnat hela skolan och framför allt eleverna. Vi kommer att fortsätta med detta även vid en återgång till klassrum.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har framför allt en ledning som uppmuntrar digitaliseringen och för att få med alla kollegor så har vi arbetat stegvis och tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, AMF tagit fram utbildningar, filmer och workshops. Arbetet är organiserat i tre grupper: lärargruppen, tekniska gruppen och skolledargruppen. Vi arbetar med att sprida en modell för hur vi arbetar med plattformen. Skolan är med i ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och vi har utvecklat en digitaliseringsstrategi.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Teams är ett utmärkt verktyg för samarbete som att skriva texter tillsammans. Det finns en tydlig struktur i kombination med en social interaktion som skapar engagemang. Jag använder flera olika appar men gillar OneNote, Forms och Sway. Det är bra att kunna spela in korta filmer i Stream. Youtube och NE är naturligtvis en tillgång såsom UR. Sedan är jag förtjust i Kahoot, Mentimeter och såklart DigiExam vid prov. Jag använder ett bra digitalt läromedel med massor av digitala övningar.