Ann-Britt Lilja

Foto på Ann-Britt Lilja

Ann-Britt Lilja

Gunnarsbyskolan
Eda

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har arbetat som lärare i 20 år och är lärare i SV/SO, förstelärare i SO samt att jag en dag i veckan arbetar med projektet Historia i närmiljö i Eda kommun, ett samverkansprojekt mellan kultur, kulturföreningar, bibliotek, skola och Karlstad universitet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är ett verktyg för att arbeta språkutvecklande som gynnar alla elever exempelvis med bilder, filmer, rollspel, filmatiseringar. Möjlighet till att använda olika digitala tjänster som Inläsningstjänst.  Möjliggör för eleverna att ta del av och arbeta med det gemensamma kulturarvet, historia i närmiljön i Eda kommun genom filmer, bilder, källor, berättelser, intervjuer, dikter och skrönor, med mera.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Samplanering och ett utökat ämnesövergripande samarbete med kollegiet och kommunövergripande. Besöka olika webbtjänster och få aktuell information och utforska världen. Arbeta med bedömning i exempelvis Kunskapsmatrisen, Forms, flervalsfrågor under ett pågående ämnesområde. Använda digitala läromedel, dela information, material, uppgifter och planeringar med elever och andra lärare. Kontakten med elever och vårdnadshavare är smidig.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag arbetade redan innan med de digitala läromedel vi hade och det underlättade en hel del. Eleverna hade en-till-en dator och jag kunde dela in i olika grupper, se resultat och kontakta enskilda elever. Strukturerad undervisning enligt schema och närvaro gjorde det enklare. Det var svårt att riktigt nå de elever som hade ett behov av att vara närvarande, behov av en till en undervisning men de hade möjlighet att komma till skolan. Jag kommer att fortsätta att lägga ut all information över Teams och kalla till möten utan att träffas fysiskt samt att ta del av ett större utbyte av nationella kulturaktiviteter. Delta i föreläsningar på hemmaplan. Information till elever på plats i skolan från olika aktörer över genom Teamsmöten.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har en IKT-pedagog på skolan. Teams som informationskanal där all information kommer från exempelvis skolledning. Vi lägger ut material, tips, nyheter, bra webbsidor i en materialbank som hela kommunen kan nå. Chattgrupper där vi samarbetar kring bland annat ämnesövergripande arbeten. Fortlöpande föreläsningar hur man använder digitala läromedlen. Sprida positiva tankar och hur man kan arbeta digitalt för att få fler på tåget.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Inläsningstjänst med Begreppafilmerna som är en guldgruva, finns i flera ämnen, Språkutvecklande och får fler elever att förstå på ett konkret sätt med bilder och begrepp. Korta filmer som förklarar exempelvis första världskriget. Finns på flera språk och lätt att använda. Eleverna kan få en egen inloggning och kan titta flera gånger.