Anna Kindblad

foto Anna Kindblad

Anna Kindblad

Solbergaskolan
Gotland

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Speciallärare i Resursskola för elever med språkstörning.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag förstärker min undervisning bland annat genom att använda visuellt stöd i olika former som till exempel bildstödsprogram, appar, filmer och bilder. Att skapa ett lärande där flera sinnen aktiveras ger fler vägar till inlärning och det är viktigt i min elevgrupp där språket är en utmaning. De digitala resurser jag använder är nödvändiga för att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag gör det mesta av mitt undervisningsmaterial själv och då är IT i olika former en förutsättning dels för att kunna planera och skapa material men också för att göra lärandet tillgängligt för alla.

– Sociala medier har blivit en del i min lärarroll då jag via Instagram och twitter delar med mig av min egen undervisning, vilket har skapat nya kontakter med lärare, elever och föräldrar runt om i Sverige och förhoppningsvis bidrar det till att sprida mer kunskap om språkstörning.

Hur ser du på våren 2020 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Under våren var utmaningen att tänka och planera för flera olika skeenden där digitala lösningarna var ett måste, lärare fick snabbt ställa om och tänka om. Nu under hösten kan vi se att flera av de digitala lösningar som vi under våren blev tvungna att använda oss av blev till det bättre och de kommer vi fortsätta att använda.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Det finns så många möjligheter för elever både med och utan språkliga svårigheter att utveckla sitt språk, sin kommunikation och sitt lärande genom IT. Olika bildstödsprogram som inPrint och Symwriter använder jag dagligen för att förstärka undervisningen på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att förklara olika ord och begrepp för eleverna, så att de lättare kan ta till sig innehållet i undervisningen. Digitala läromedel använder jag på flera olika sätt, ofta i helklass där vi först jobbar tillsammans med innehållet och skapar gemensam grund och förförståelse i och inför olika arbetsområden.

– De datorer, iPads  och program vi använder idag har redan många alternativa hjälpmedel inbyggda och det är så viktigt att eleverna lär sig använda dem. Det handlar om allt från kamera och film till textförstoring, ordbehandlingsprogram, bildstöd och talsyntes.