Anna Lodén

foto Anna Lodén

Anna Lodén

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Arbetar som gymnasielärare i biologi, kemi, naturkunskap och hållbart samhällsbyggande på Dragonskolans gymnasium i Umeå sedan 25 år. Har arbetat som förstelärare i nk, deltar just nu i ett internationellt Erasmusprojekt där lärare skapar digitala verktyg för att förenkla komplicerade skeenden inom naturvetenskap. Kommer att börja som doktorand på Lärarhögskolan i Umeå i höst för att fortsätta mitt sökande inom lärandet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att arbeta med andra verktyg, som till exempel IT, kan leda till att andra typer av elever i en klass kan få växa, nya uttryckssätt kan få komma fram, andra frihetsgrader får spelrum och elever kan få vara experterna i lärandet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Att lära elever att använda ett nytt verktyg tar tid och det är därför viktigt att den första kontakten med verktyget endast är övning och i ett senare moment kan eleven få testa ”på riktigt” och bli bedömd. Alltså måste jag i min planering se till att avsätta tid till minst två olika tillfällen då eleverna får arbetat med verktyget. Digitala verktyg kan vara en stor utmaning inte bara i tidsåtgång (i början) men även för en lärare att hinna lära sig verktyget och kunna behärska det tillräckligt bra för att kunna lära ut. Men har man lärt sig ett verktyg så ger det en dynamik till lektionen och en variation i lärandet som är viktigt exempelvis använda miro.com som anslagstavla, Powtoon som animeringsverktyg eller Discord som gruppdiskussionsplats. Ofta får man en bra summering av materialet i en digital app, till exempel Miro och då behövs mindre efterarbete.

Hur ser du på våren 2020 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Utmaningen var stor att från en dag till nästa helt gå över till distansundervisning. Att lära sig zoom, meet, teams, discord etcetera över natten för att sedan köra som vanligt. Att vi lärare startade från olika nivåer vad gäller datavana blev ganska tydligt vilket gjorde att vi löste det lite olika. Jag tänker att detta gjorde naturligtvis gjorde det lite rörigt för eleverna i början men att de senare förstod att vi redan tidigare i det analoga lärandet var olika pedagoger så det var ju klart att det även såg ut så i det digitala klassrummet. De lärare som bygger sitt lärande och sin kommunikation på att skapa relationer hade det svårare med den digitala situationen. Det är svårare med kommunikation via nätet, enklare att försvinna, vara tyst, ”micken är trasig, jag skriver på chatten”, ”min kamera har slutat fungera”, svårt att läsa av om elever har fattat eller vad de har missat, svårt med provsituation och eventuellt fusk. Möjligheter att lösa sin undervisning på nytt sätt är förstås spännande och utmanade vilket stimulerar men det kan också vara tungt och svårt. Vi lärare blev tvungna att hjälpas åt för att överleva så det kollegiala blev viktigt. Viktigt med kollegor!

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
• Powtoon – animeringsverktyg där elever kan presentera sitt resultat i film istället för till exempel i en powerpoint.

• Miro – antecknings- och diskussionsplattform.

• Discord – bra mötesplats där du som lärare kan gå ut och in i olika gruppchattar, dela presentationer, chatta med enskilda, stänga av de som inte ska delta med mera.