Anne-Marie Lillsunde

foto Anne-Marie Lillsunde

Anne-Marie Lillsunde

Kaxberg förskola Lina-Enhörna förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Biträdande Rektor

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det ger fler dimensioner av upplevelserna, lockar till fördjupat lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Förenklar, förtydligar och fördjupar.

Hur ser du på våren 2020 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– En utmaning att anpassa digitaliseringen till mer utevistelse.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
–  Polyglutt