Anneli Andersson

foto Anneli Andersson

Anneli Andersson

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är gymnasielärare som bland annat undervisar i Psykologi, Idrott, Mental träning och Kommunikation.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är enklare att skapa en tydlig struktur och varierande arbetsformer för eleverna. Instruktioner och material finns tillgängligt. Med hjälp av korta filmer, animationer, Ted talks med mera går det att göra undervisningen mer lustfylld, hjälpa inlärningen och öka motivationen. Att kunna ge snabb feedback och att följa med i processen, med hjälp av exempelvis delade dokument och google classroom.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det tar absolut lite längre tid i början men när jag väl jobbat fram ett grundmaterial i kursen så underlättar det väldigt mycket. Jag kan vara mer flexibel gällande min undervisning och det skapar en tydlighet gentemot eleverna. Det går att skapa uppgifter/examinationer där eleverna får visa sina kunskaper och färdigheter på varierande sätt. Exempelvis genom powtoons, filmer, podcaster. Min upplevelse är att ifall eleverna vet (och godkänner) att andra kommer att kunna ta del av deras färdiga produkt så ökar motivationen och viljan att göra det bra. För egen del så gillar jag att samarbeta. I alla mina projekt med digitala inslag såsom powtoon, podcast, film tar jag hjälp av min kollega Niclas, som är IT-pedagog, och expert på att skapa kreativa projekt. Jag önskar att vi inom skolan skulle vara ännu mer prestigelösa och ta hjälp av varandras styrkor. Det kommer i slutändan också att gynna våra elever.

Hur ser du på våren 2020 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Utmaningen var dels att ställa om från en dag till en annan och dels att inte få träffa eleverna. Eftersom jag bland annat undervisar i Idrott och Hälsa fick jag och mina kollegor vara väldigt kreativa i vårt upplägg av den kursen. Möjligheterna jag ser är att vi var många som snabbt fick lära oss digitala lärverktyg och plattformar, vilket är bra inför framtiden. Vi fick utmana oss i att skapa lektioner och upplägg som är helt digitala som vi har nytta av framöver.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– En av mina favoriter just nu är att spela in podcaster av olika slag tillsammans med eleverna.  Exempelvis när eleverna får fördjupa sig i en metod eller en teori och sedan agera expert på den metoden/teorin i ett podcast-avsnitt där vi analyserar ett case.