AnnHelen Skeppner

Foto AnnHelen Skeppner

AnnHelen Skeppner

Oscarsgymnasiet
Oskarshamn

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en engagerad pedagog, arbetslagsledare, förstelärare och processtödjare som brinner för skolutveckling, kollegialt lärande och att inkludera alla elever. Som legitimerad gymnasielärare i engelska och svenska har jag drygt 17 års erfarenhet av undervisning. Jag vill vara med och göra skillnad!

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med IKT kan vi differentiera undervisningen och göra lärmiljön tillgänglig genom variation av tempo, nivå, omfång, metod och intresse. Digital teknik kan ge ett mervärde för alla elever, oavsett behov av stöd eller utmaning i sitt lärande. Elevens förmåga att inhämta information samt använda och uttrycka kunskaper stärks.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg och resurser öppnar upp klassrummet, ger pedagogisk frihet i planeringen och förutsättningar att utmana de flesta elever oavsett startläge. Att följa elevernas lärprocess via kommunikation, samarbete och gemensamt lärande underlättar en formativ bedömning. Lärandet blir synligt för både mig och eleverna.

Hur ser du på våren 2020 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Våren -20 innebar att skolans kompensatoriska uppdrag blev viktigare än någonsin. Att ta sig tid till att se och prata med elever om deras mående blev väsentligt för fortsatt lärande. Trots utmaningar gav digitala verktyg och resurser möjligheter att skapa explicit undervisning för att bibehålla tydlighet, struktur och trygghet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Vill man använda pedagogiska och allmänbildande kortfilmer inom olika ämnen, så är TEDed en fantastisk tillgång. EF Class är ett gratis, flexibelt och digitalt läromedel i engelska med aktuella teman att plocka från. En elevfavorit är annars LyricsTraining där kan man lyssna på låtar och öva hörförståelse.