Annika Sjödahl

foto Annika Sjödahl

Annika Sjödahl

Gröna Dalenskolan
Håbo

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som högstadielärare i svenska och engelska på Gröna Dalenskolan i Bålsta.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärandet idag är beroende av stöd av IT och IKT dels för att det är en naturlig del av elevernas vardag, det finns med i läroplanen men även för att vi kan vidga våra perspektiv genom att arbeta med verkliga mottagare, träna det kritiska tänkandet och arbeta med det multimodala lärandet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig möjligheter att arbeta lösningsfokuserat och med autentiska mottagare för mina elever.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– För egen del påverkas den inte mer än att det nu finns stöd i att elever har egen dator, att vi ges möjlighet att arbeta med digitala webbplattformar som klassrum som nås även utanför klassrummet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag gillar Canva då det ger mig möjlighet att skapa struktur och ge stöttning för elevernas lärande.