Camilla Askebäck Diaz

foto Camilla Askebäck DIaz

Camilla Askebäck Diaz

Södermalmsskolan
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som Ma-lärare i åk8 samt som förstelärare i digitala verktyg. Utöver min lärartjänst föreläser och skriver jag om digitalisering i olika sammanhang.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan jag förenkla, fördjupa, förgylla, förtydliga, förklara, förändra elevernas lärande och tillsammans med en god pedagogisk förankring leder det förhoppningsvis till en förbättring.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktyg har för mig inneburit ett lättare sätt för mig att möta varje elev på en individnivå, skapa guldkant på motivationen och skapa interaktivitet för engagemang i klassrummet samt en tillgänglighet för strukturer och kommunikation.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den nya läroplansformuleringen ”läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling”. Som lärare har man alltid detta i fokus, men eftersom det nu är formulerat kring de digitala verktygen så måste man kunna avgöra och motivera ännu mer om och på vilket sätt elevernas användning påverkar arbetet i klassrummet, så att det främjar elevens kunskapsutveckling. Tänk ett varv till!

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mitt absoluta favoritverktyg i klassrummet är Mentimeter, ett verktyg som har oändliga möjligheter i användningsområden, både inför lektion, under lektion och i avslut av lektion. Rösta, Öppna svar, Ordmoln, Fördela poäng, Bildrösta, Q&A och möjliggör många olika tillfällen till feed up, feedback och feedforward i undervisningen på gruppnivå.

Foto: Kristina Alexanderson