Catarina Thoren

foro Catarina Thorén

Catarina Thoren

Bifrostens förskola, Irsta förskolor
Västerås

Presentation

Nominerad tillsammans med Joakim JanssonLinn Gurås och Linnea Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är förskollärare i en 5-års grupp i Irsta utanför Västerås.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Till exempel genom att göra film tillsammans om aktuellt ämne. Att berika det redan skrivna och sagda med barnens egna tankar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen spar tid, de finns med hela tiden. Vi kan alltid hitta fler perspektiv än de som finns i rummet. Jag kan erbjuda en miljö som väcker förundran via projicering.

Vi kan tillsammans förundras över hur vackert allt blir ju närmare vi tittar med mikroskopägget. Information och dokumentation tar inte längre omåttligt mycket tid i anspråk, det är enkelt och snabbt.

Jag blir inspirerad av olika nätverk där tankar och idéer delas som jag sedan kan använda i min egen förskoleundervisning.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Positivt eftersom ev. bakåtsträvare nu strävar framåt. Att det inte är ett projekt utan permanent. Att jag vet vad jag ska ”se till att alla får” och att resten är bonus. Jag kan prata om det som står i läroplanen till tex vårdnadshavare, jag kan känna mig proffesionell.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Ja, Google måste jag säga då. Men på ur.skola hittar vi alltid aktuella och för barnen intressanta serier om vänskap, naturen och sagor.

Den app som vi kanske använder flitigast är BookCreator, där barnen gör sitt ”utvecklingssamtal”.