Camilla Göransson

Foto Camilla Göransson

Camilla Göransson

Gantofta Skola
Helsingborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är legitimerad lärare i svenska/ engelska och arbetar med digitala lärverktyg tillsammans med mina elever på högstadiet. Utifrån de digitala verktyg jag har att arbeta med använder jag mig främst av onlinebaserade tjänster. Detta för utveckla och nyansera undervisningen tillsammans med min berömda välbesökta YouTube-kanal.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna får arbeta med flera olika plattformar för att öka måluppfyllelsen i kärnämnena svenska och engelska som en del av deras språkutveckling. Likaså gällande YouTube-kanalen där jag samlar mina kreativa dramatiserade klipp för att ge eleverna en ökad förståelse för arbetsområdet de arbetar med. Jag har börjat använda Moodle School som digital plattform för ett lekfullt sätt repetera inför prov.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Eftersom jag har aktivt arbetat med IKT i tio år som lärare ser jag mycket positiva resultat. Elevernas självförtroende och säkerhet i språken har ökat samt deras måluppfyllelser. Arbetet underlättas eftersom jag kan vägleda eleverna i realtid och eleverna får erfarenhet och övning i att använda IKT. Särskilt gynnas mina elever med särskilda behov samt dyslektiker.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Tanken bakom arbetet är att försöka hjälpa alla mina elever att kunna ta till sig lektionsinnehållet på ett lättsammare och enklare sätt. Video är väldigt visuellt och lätt att förstå. Eleverna får av mig lära sig att använda olika miljöer såsom iOS, Mac Os, Windows, Android samt Chrome Os. Allt för att de ska vara rustade inför framtidens digitala värld.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Moodle Schools Quiz-metod med flervalsalternativ. Här kan eleverna få veta vad de behöver läsa på och öka sina chanser att klara proven. De får omedelbar feedback på deras resultat och kan göra oändliga tester. Mina elever älskar det och tycker om att tävla mot sig själv för att förbättra och befästa sina kunskaper på ett roligt sätt.