Christer Sjöberg

foto Christer Sjöberg

Christer Sjöberg,

Strandskolan
Tyresö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är lärare i mellanstadiet och undervisar mest i matematik. I mitt försteläraruppdrag ansvarar jag för hur vi på skolan ska bli ännu bättre på att arbeta med digitalisering i allmänhet och programmering i ämnesundervisningen i synnerhet.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Tekniken har de senaste åren gett oss fantastiska möjligheter att publicera elevarbeten för en publik utanför det egna klassrummet. Denna motivationsfaktor är en av många pusselbitar för att få till bra undervisning som leder till livslångt lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Tack vare till exempel olika responsverktyg kan jag snabbt skapa mig en uppfattning om elevernas kunskaper och därmed kunna ge dels individuell feedback och dels skräddarsy mina lektioner på gruppnivå för att på bästa sätt ligga i fas med mina elever.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag har alltid jobbat mycket digitalt med mina elever men mer efter eget intresse och ofta lite planlöst. När det nu finns i styrdokumenten blir jag bättre på att skapa en tydlig struktur och jag och mina elever vet bättre vart vi är på väg.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Wordpress är ett bra verktyg för att kunna publicera elevarbeten. Vi har det kopplat till en egen se-adress så att det ska kännas lite mer på riktigt. Mina elever motiveras av att andra kan se vad det har publicerat och använda de program de har gjort för att t.ex. träna huvudräkning, landskap eller virtuellt sätta ihop olika molekyler.

Foto: Kristina Alexanderson