Bengt Sondén

Foto Bengt Sondén

Bengt Sondén

Individuella alternativet, Hvitfeldtska gymnas
Göteborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare på individuellt alternativ på Hvitfeldtska. Verksamheten vänder sig till elever som har olika inlärningssvårigheter (ofta med diagnos) och består idag av cirka 60 elever, fördelat på fyra klasser. Våra elever behöver lugn och ro, strukturerad undervisning och framförallt – tid. Vi jobbar också med små klasser och hemklassrum – allt för att skapa goda förutsättningar för inlärning.

Jag var med och startade upp en särskild IT-media inriktning för ett antal år sedan – då jag tidigt såg att många av våra elever som hade jättesvårt med svenska/matte/engelska – många gånger kunde prestera otroligt fina arbeten med datorns hjälp. Självfallet läser IT-eleverna också sv/ma/eng – men dessutom jobbar vi mycket med foto och film. Eleverna lär sig grundläggande bildredigering i Photoshop och dito filmredigering i Premiere – och resultaten blir ofta otroligt bra – och eleverna kan känna sig stolta! Vi har datorteknik som tillval och har kört olika ”bygg-din-egen-dator” kurser.

För denna IT-klass är jag alltså klassföreståndare, men jag håller även i ämnet Information och kommunikation och möter då alla eleverna på vårt program.

Slutligen har jag även ett IKT-inriktat försteläraruppdrag – riktat mot mitt arbetslag. Detta innebär bland annat ansvar för arbetslagets fortbildning inom IKT.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevernas lärandekan förnyas på hur många sätt som hels med it, t ex, ständig tillgång till fakta och information via nätet, möjlighet att träna på t ex glosor på ett lustfyllt sätt via digitala flashcards – datorn tröttnar aldrig!

Möjlighet att enkelt och smidigt sammanställa presentationer av egna arbeten på ett snyggt och överskådligt sätt – alla kan lyckas med att få till en snygg – och rättstavad! – presentation (typ Powerpoint) – helt ovärderligt, inte minst för elever med olika typer av inlärningssvårigheter. Den egna datorn innebär också möjlighet för eleven att enkelt komma åt skoluppgifter hemifrån – och även för föräldrar att konkret kunna ta del av, och stödja, elevens arbeten. Det tydliga gränssnittet på vår gemensamma plattform för inlämningsuppgifter – Google Classroom – bidrar också till att skapa ordning och struktur.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I mycket hög grad. Självfallet innebär det att jag som lärare hela tiden måste hålla mig uppdaterad kring hur de olika verktygen fungerar och vilka möjligheter de erbjuder – men, det är det värt! Bara en sån sak som att man kan skapa självrättande prov… Samtidigt är det inte möjligt att ha koll på allt – men även detta kan många gånger vara positivt, då det ofta visar sig att eleverna har hittat någon ny funktion – då kan lärare och elever lära sig tillsammans och av varandra..

På ett mer övergripande plan, innebär de digitala verktygen också att jag som lärare tagit ett steg tillbaka från den traditionella katederundervisningen – och istället ligger mer fokus elevernas utveckling.