Asta Grubb

Asta Grubb

S:t Olofsskolan
Sundsvall

Presentation

Nominerad tillsammans med Sarah Thungström och Monica Pettersson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förskollärare i en förskoleklass, där vi har en mångfald av elever med annat modersmål än svenska.

Jag har jobbat som förskollärare i 37 år, här på S:t Olofsskolan har jag varit i i 16 år. Jag ansvarar för genre och språkarbetet tillsammans med en kollega för våra tre försoleklasser, så att undervisningen ska bli likvärdig.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– När eleverna skriver på dator eller platta så blir det snygga bokstäver genast, de ser att texten växer snabbt, lär sig hitta och känna igen bokstäverna på tangentbordet. Flera barn som inte kan svenska, har lärt sig engelska genom spel.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det är till hjälp vid inlärning av svenska språket, att snabbt kunna titta och hitta bilder och fakta om något vi pratar om. Vi skriver gemensamma texter på whiteboarden och eleverna ser vad, och hur vi skriver ord och meningar.