Annika Sjödahl

Foto Annika Sjödahl

Annika Sjödahl

Gröna Dalenskolan
Håbo

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska och engelska och undervisar på högstadiet i Bålsta. Jag har precis bytt jobb och kommer ha större möjlighet att arbeta med IKT i undervisningen.

Jag har arbetat som lärare i snart 18 år och tycker verkligen om mitt yrkesval då det ständigt kräver utveckling av mig som lärare och att man ständigt lär med och av eleverna.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Du kan arbeta mer inkluderande och stöttande då man kan fånga elevers motivation med rörlig bild, autentiska inslag, ge stöd och direkt feedback även om man befinner sig på olika platser.

Eleverna kan hjälpas åt genom att samarbete i olika online verktyg, du som lärare kan bygga in stöd på olika ytor så eleverna kan hitta den kunskap de behöver för att kunna hitta strategier för att gå vidare om de kör fast, som t ex olika skrivmallar och instruktioner men även elevexempel som de kan ta del av både i skolan och när de gör uppgifter på egen hand.

Det är lättare att arbeta i ett klassrum som befinner sig både i rummet men även att lyfta ut lärandet och få eleverna att inse att det de lär sig i skolan ha de nytta av utanför klassrummet. Allt detta har blivit möjligt tak vare IT som jag inte kunde ge dem på samma sätt innan jag kunde ge dem det stöd de behövde för att få framåt i sitt lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– För mig gav de mer struktur och en möjlighet att ge min tid i klassrummet där den behövs då jag med digitala verktyg kan arbeta för att eleverna får stöd och kan hjälpa sig själv.

Precis i början när jag började med digitala verktyg krävde det mer planering av mig men nu när jag byggt upp min bank har jag en enorm resurs att ösa ur för att ge många fler elever stöd direkt i undervisningen än att de ska behöva vänta tills nästa lektion för att få den hjälpen.

Resurserna delar jag digitalt och hänvisar till så att de lär sig använda dem istället för att be dem vänta på hjälp. Det gör att min tid allt mer kan ägnas åt att instruera och lära ut kunskap som inte kan läggas digitalt.