Annika Bülling

Annika Bülling

Brottkärrsskolan
Göteborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lågstadielärare på Brottkärrsskolan, där jag även är IKT ansvarig. Det som drivit mig till att bli lärare är att få vara tillsammans med barnen, och att kunna göra något bra för dem, lära tillsammans med barnen. Jag gillar att lära ut i olika former, hitta nya vägar och arbetssätt. Vissa dagar blir det inte riktigt som man tänkt sig, då brukar jag tänka hur jag kunde ha gjort det annorlunda. Läraryrket är ett levande yrke som aldrig blir tråkigt, det finns alltid saker att bli bättre på och man möter nya individer hela tiden.

Vi på Brottkärrsskolan är intresserade av att använda oss av digitala verktyg i vår undervisning. Det gör att det är extra roligt att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring att arbeta med digitala verktyg i det kollegiala lärandet. Jag använder olika digitala verktyg i min undervisning så som smartboard, iPads, digitalkamera, datorer och Blue-bot som är en programmerbar robot.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Att använda digitala verktyg i undervisningen är ett stöd i elevernas kunskapsutveckling, där jag som pedagog ges möjlighet att ha en varierande undervisning, samt kunna anpassa undervisningen utifrån elevers individuella behov. Eleverna får möjlighet att använda många av sina sinnen i sin kunskapsutveckling genom detta arbetssätt.

Eleverna är mycket positiva till att använda digitala verktyg då de ser sin kunskapsutveckling konkret och detta i sin tur gör dem motiverade till att fortsätta att lära sig mer. Det visade sig tydligt då vi började använda den digitala delen i deras mattebok, Favorit matematik. Jag ger läxor via den digitala delen och får återkoppling från föräldrar som skriver att eleverna vill ha fler uppgifter. Vi har även använt oss av det digitala läromedlet ”Qnoddarna”, som även det ger barnen lusten till att lära mer.Lära ska vara roligt!

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag som lärare ser enkelheten till individanpassningen genom alla delar i den digitala undervisningen. Sen också den arbetsglädje som jag ser hos eleverna när de får välja om de vill jobba digitalt eller inte.

Det är enkelt för mig som pedagog att följa elevernas arbete i de digitala läromedlen då jag kommer åt dem var jag än är och kan återkoppla ge feedback. Ingen kan säga att dem har glömt boken, den finns alltid på webben!