Camilla Hodel Fryzell

foto Camilla Hodel

Camilla Hodel Fryzell

Ängslättskolan
Malmö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Nu special- och SvA-lärare med mellanstadielärarexamen i botten, sedan montessorilärare och en Masters of Education samt en magisterexamen i specialpedagogik. Jobbar med och för framförallt nyanlända och SvA-elever men också med lärarstudenter.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Noga med att snabbt introducera de verktyg som vi har tillgängliga

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?

– Digitala möten gör att det möjligt att träffas oftare och mer spontant.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi ser till att digitala verktyg presenteras på regelbunden basis och arbetar också med kollegialt lärande på ett strukturerat sätt, med möten som möjliggör spridning av goda exempel.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Inläsningstjänst är min absoluta favorit där alla elever har möjlighet att ”läsa med öronen”, parallellt med läsning med ögonen. ”Begreppatjänsten” ger möjlighet till filmer med visuellt stöd för förståelse av viktiga fenomen som eleverna kan repetera hur ofta de vill även hemma. Filmernas begrepp förklaras på 13 olika språk. Studiestödet för elever med modersmål dari/persiska, somaliska, tigrinja och arabiska är guld värt, där de får en introduktion av ett arbetsområde förklarat på sitt modersmål innan och/eller parallellt med att de ska arbeta med det. Önskvärt vore att detta studiestöd utvecklas så att fler språk blir tillgängliga, bland annat tänker jag att engelska vore ett bra tillskott här.