Camilla Liljedahl

foto Camilla Liljedahl,

Camilla Liljedahl

Skoldatateket
Stockholms stad

Presentation

Nominerad tillsammans med sina kollegor på Skoldatateket i Stockholms stad Åsa Alberyd Öfors och Sara Lindqvist

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är grundskollärare och specialpedagog och jobbar sedan 10 år tillbaka på Skoldatateket Stockholm. Jag brinner för att elever ska få ta del av den assisterande teknik som möjliggör ett ökat deltagande i undervisning och lärande och har sett hur verktygen verkligen kan underlätta för alla elever både inom grundskola men också för vuxenstuderande. På Skoldatateket får jag sprida kunskap om verktygen till stadens skolor och pedagoger. Jag jobbar även med grupphandledning och föreläser om digitala verktyg i olika sammanhang.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Skoldatateket Stockholm riktar sig till lärare och arbetar för att på olika sätt sprida kunskap om de digitala läs- och skrivverktyg vi har i staden och hur de kan tillgängliggöra lärandet för alla och särskilt för elever med kognitiva utmaningar. Vi erbjuder kurser och föreläsningar med olika teman för stadens pedagoger. Enskilda skolor kan också beställa skräddarsydda uppdrag för hela kollegiet. Vi har byggt upp en digital kunskapsbank där vi tillhandahåller inspirationsmaterial, filmer och lathundar och har ett nätverk för pedagogiska nyckelpersoner.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– All kursverksamhet fick ställas om till digitalt format vilket ställde nya krav på kreativ utformning av kurserna för maximalt engagemang hos deltagarna. Vi har utvecklat nya digitala kurskoncept. Att kunna delta digitalt i en kurs sparar restid för lärarna och vi ser en efterfrågan på att vi ska fortsätta med digitala kurser parallellt med fysiska. Pandemin ökade användandet av digitala resurser tillsammans med elever och därmed behovet av assisterande teknik, vilket också lett till en ökad efterfrågan på Skoldatatekets tjänster.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi knyter an till övrigt utvecklingsarbete på skolor vi samarbetar med. Vi betonar vikten av att arbeta med attityder hos både lärare och elever kring användandet av assisterande teknik och hur man kan normalisera användandet genom strukturerat implementeringsarbete från tidiga årskurser. Genom konkreta exempel från olika skolämnen illustrerar vi hur dessa verktyg, som är nödvändiga för vissa, kan underlätta lärandet för ALLA elever.

– Skoldatateket erbjuder två digitala moduler för kollegialt lärande, en om att anpassa undervisningen för elevers variationer och en om digitala läs- och skrivverktyg. Vi erbjuder ”blended learning”, där vi håller i vissa moment, för de skolor som väljer att jobba med modulerna.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Microsoft translator är en häftig app/webbtjänst som jag gärna visa pedagoger på kurs hos oss. Den som föreläser kan prata på ett språk och de som lyssnar kan alla välja sitt individuella språk att lyssna, läsa och svara på. Den är mycket användbar när pedagoger möter elever och vårdnadshavare med olika modersmål. En annan favorit är appen Claro ScanPen vilken fungerar som en skannerpenna. Eleven kan fota en text och enkelt få den uppläst genom att föra sitt finger över vald text. Lätt att ta med och funkar överallt vilket ger eleverna stor självständighet.