Sara Lindqvist

foto

Sara Lindqvist

Skoldatateket
Stockholms stad

Presentation

Nominerad tillsammans med sina kollegor på Skoldatateket i Stockholms stad Camilla Liljedahl och Åsa Alberyd Öfors

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat som IKT-pedagog på Skoldatateket Stockholm i 13 år. Jag är kognitionsvetare i botten och har påbyggnadsutbildning inom lärande, kommunikation och IT. Jag började jobba som allmän IKT-pedagog i en mindre kommun men sökte mig ganska snabbt vidare mot jobb inom specialpedagogik och IKT där jag anser att teknik kan göra som allra störst skillnad. En tonvikt i våra kurser handlar om att skapa förståelse för behovet av assisterande teknik och till det använder vi ofta VR och olika simuleringar. Under 2019 var jag med och drev ett projekt tillsammans med kulturförvaltningen i Stockholm som handlade om att tillgängliggöra kulturupplevelser för elever i grundsärskolan genom VR och fick där se exempel på hur teknik kan möjliggöra upplevelser som inte är möjliga annars.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Skoldatateket Stockholm riktar sig till lärare och arbetar för att på olika sätt sprida kunskap om de digitala läs- och skrivverktyg vi har i staden och hur de kan tillgängliggöra lärandet för alla och särskilt för elever med kognitiva utmaningar. Vi erbjuder kurser och föreläsningar med olika teman för stadens pedagoger. Enskilda skolor kan också beställa skräddarsydda uppdrag för hela kollegiet. Vi har byggt upp en digital kunskapsbank där vi tillhandahåller inspirationsmaterial, filmer och lathundar och har ett nätverk för pedagogiska nyckelpersoner.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– All kursverksamhet fick ställas om till digitalt format vilket ställde nya krav på kreativ utformning av kurserna för maximalt engagemang hos deltagarna. Vi har utvecklat nya digitala kurskoncept. Att kunna delta digitalt i en kurs sparar restid för lärarna och vi ser en efterfrågan på att vi ska fortsätta med digitala kurser parallellt med fysiska. Pandemin ökade användandet av digitala resurser tillsammans med elever och därmed behovet av assisterande teknik, vilket också lett till en ökad efterfrågan på Skoldatatekets tjänster.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi knyter an till övrigt utvecklingsarbete på skolor vi samarbetar med. Vi betonar vikten av att arbeta med attityder hos både lärare och elever kring användandet av assisterande teknik och hur man kan normalisera användandet genom strukturerat implementeringsarbete från tidiga årskurser. Genom konkreta exempel från olika skolämnen illustrerar vi hur dessa verktyg, som är nödvändiga för vissa, kan underlätta lärandet för ALLA elever.
Skoldatateket erbjuder två digitala moduler för kollegialt lärande, en om att anpassa undervisningen för elevers variationer och en om digitala läs- och skrivverktyg. Vi erbjuder ”blended learning”, där vi håller i vissa moment, för de skolor som väljer att jobba med modulerna.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag älskar att jobba med tankekartsverktyg! Vi brukar börja med det när vi bygger våra kurser. Min personliga favorit är Ipadappen ”Inspiration” som har många mallar att inspireras av, en inbyggd bildbank samt möjlighet att spela in ljudfil till ”tankebubblorna”. Just möjlighet att spela in ljud är extra bra för de elever som har svårt att snabbt få ner sina tankar i text. Jag vill även betona att när man jobbar med tankekartor går det utmärkt att väva in andra program/verktyg/appar (t.ex. diktera text, lägga in Widgitbilder eller använda sig av talsyntesstöd vid skrivande).