Sara Helin

Foto Sara Helin

Sara Helin

Tveta förskoleområde, Vikingens förskola
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Arbetat som förskollärare i över 15 år. Älskar att utmana mig själv, kollegor och barn i skapande och utforskande både analogt och digitalt. 

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– För mig är det viktigt att det barnen får möta i sin vardag på förskolan är meningsfullt och kreativt. Jag försöker fånga upp det som barnen tycker är viktigt och spännande och utforska det på sätt som ligger nära dem. Digitala verktyg är en del av barnens kultur och en självklar del av deras vardag och där försöker jag följa med. Vi lär oss tillsammans om möjligheterna.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
Pandemin har tvingat oss att vara uppfinningsrika och hitta nya sätt att göra vardagliga saker på. Vi har också hittat koncept som vi valt att fortsätta med, till exempel erbjuder vi utvecklingssamtal digitalt. Vi delar dokumentation på VKlass och använder Team-möten mer frekvent vid exempelvis nätverk mellan olika förskolor.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
Vi lär av varandra! Under workshops som vi anordnar i mindre och större sammanhang lär vi grunder i användning av olika digitala hjälpmedel. Vi lär oss tillsammans med och av kollegor och barn.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Under ett projekt om konst arbetade vi med fotografering, att skapa digitala bilder sketchbook, arbeta med bildanalys bilder i greenscrean, arbeta med arkitektur i minecraft education. Min favorit app är sketchbook som har en smart timelapsefunktion ihop med iMovie som gör det möjligt att arbeta med berättande på ett väldigt kreativt sätt.