Santa Meshi Kontio

Foto Santa Meshi Kontio

Santa Meshi Kontio

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av arbetslag Flexi, vuxenutbildningen Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en av de SFI lärare som arbetar med de flexibla kurserna för kurs D. Tidigare tillhörde jag arbetslaget som arbetade med närundervisningen. Numera arbetar jag med undervisning som sker online.

– Jag kom till Sverige när jag var 15 år gammal och fick se och gå igenom likadana situationer som mina elever: föräldrar som studerar sfi, möten med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, svårigheten med att förstå vad ocr, bankgiro är, vad man förväntas säga eller göra i olika situationer,  m.m. Kort sagt stress som man brukar uppleva när man är ny i landet. Samtidigt som man lär sig ett språk måste man snabbt kunna lära sig landets system och alla verktyg som som detta system kräver.
Så fort jag fyllde 18 började jag arbeta och studera samtidigt. Då lärde jag mig hur svårt kan det vara att planera och strukturera sin tid när man inte har ett annat alternativ än att lyckas. Detta har gjort det lättare för mig att se och förstå vilka behov kan finnas hos mina elever som är nya i landet. Just nu är jag glad att jag, genom mitt yrke,  har möjlighet att hjälpa dem som är i en likadan situation som jag var i för några år sedan.

– Jag älskar att arbeta med språk och människor. Det gör mig glad när jag ser att jag har hjälpt något att lyckas i sin språkresa.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag ser till att eleverna alltid får hjälp och stöttning när det gäller användandet av de digitala verktyg som skolan arbetar med (Inläsningstjänst, Liber Lunis och Microsoft Teams). Jag brukar utgå från elevernas perspektiv och deras ekonomiska situation och delar inte bara datorskärm men även mobilskärm så att eleverna ser hur läromedlen och verktyg fungerar och kan användas när man bara har tillgång till en mobil och inte har en dator hemma. Man måste komma ihåg att inte ta det för givet att alla har en fungerande dator med en bra kamera och internetuppkoppling hemma. Det är inte heller garanterat att alla har en smartphone. I dessa fall ser jag till att eleverna kan låna en iPad från skolan.

– Jag tycker att tålamod och öppen sinne är otroligt viktiga för att kunna se till att lärandet är tillgänglig för alla elever.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Coronapandemin har absolut påverkat mitt arbete med digitala verktyg. Det jag förut hade använt vid enstaka fall för skojs skull har nu blivit en oskiljaktig del av undervisningen. Jag har verkligen fått fräscha upp minnet och lära mig många nya saker under pandemin. Jag har lärt mig att skapa egna videos och redigera dessa genom att lägga till kommentarer i filmerna och undertexter vilket jag vill gärna fortsätta arbeta med eftersom jag älskar att skapa nya saker hela tiden. Jag har vidareutvecklat mina kunskaper om Google Drive och Microsoft Teams vilket jag vill absolut fortsätta med. Inläsningstjänst har också blivit en stor och viktig del av undervisningen. Digitaliseringen av undervisningen har oändliga möjligheter inte bara för lärare men för eleverna med. Kunskapen har blivit ännu mer tillgänglig och mångfacetterad och jag tycker att det är kul.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi ser till att vara lyhörda och tålmodiga när någon kollega behöver hjälp med digitala verktyg. Vi på skolan har ofta pedagogiska forum där vi brukar dela med idéer och utvärdera vårt digitala arbete. Vi ständigt prövar och omprövar vårt arbete för att kunna lyckas med att utveckla inte bara elevernas språkkunskaper men även deras digitala kompetens.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Det är lite svårt att välja ut bara en favoritwebbtjänst eller app. Alla är bra på olika sätt om man använder dessa rätt tycker jag. Google Drive till exempel är utmärkt för att säkerhetsställa att alla elever får tillgång till webbmaterial och får möjlighet att träna sina förmågor. Eleven behöver inte betala för en massa skrivbordsappar såsom Microsoft Word för att kunna träna skriva. Med hjälp av Google Docs kan man skapa en välfungerande planering för eleven med klickbara länkar och aktuell information. På så sätt kan eleven ta mer ansvar för sitt eget lärande och själv planera sin studietid.

– Jag brukar även använda appen Microsft Whiteboard när jag förklarar något för eleverna. Med hjälp av detta verktyg kan jag skriva och rita som om jag var i klassrummet och skrev på tavlan. På så sätt minskar jag skillnaden mellan det digitala och fysiska klassrummet särskilt för eleverna som är vana vid en mer traditionell undervisningsform. Mitt mål är att eleverna ska känna sig bekväma och trygga med att studera online och se det digitala som en möjlighet istället för ett hinder.