Robert Bozinovski

Robert Bozinovski avatar

Robert Bozinovski

Förskolan Styrmansgatan 21A
Göteborg

Presentation

Nominerad tillsammans med Sofia Dohlsten

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förskoleassistent med en mycket bred kompetens inom it och digitala verktyg. Jag arbetar progressivt och lyhört tillsammans med barnen. Min strävan är att alla får möjlighet att lyckas och utvecklas som den de är.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Alla lär på olika sätt och med dagens teknik kan vi möta fler behöv och intressen som gynnar barns lärande och nyfikenhet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll? (t ex när det gäller planering, lektion och efterarbete)
– Jag arbetar med digitala verktyg dagligen och ser gärna fram emot mer kompetens från mina medarbetare eftersom mycket av min planeringstid och efterarbete går till att förmedla min egen kompetens i stället för att kunna applicera det jag kan mer effektivt.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?’
– Kan inte säga att coronatiden har bidragit till att jag upptäckt något nytt för min del eftersom förskolan har haft öppet som vanligt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Workshops för personalen där de fått testa på olika digitala verktyg och appar. Bytt ut mig själv mellan avdelningarna för att hålla i styrda aktiviteter med hjälp av olika digitala verktyg.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Green screen med stativ för att skapa film och scener. Novation Launchpads app för att skapa musik digitalt. Green screen ger en frihet när man vill skapa film där man inte är bunden till vad som finns i verkligheten eller var man befinner sig någonstans. Vi har gjort små filmklipp med hjälp av Kinemaster en app, där man kan redigera film. Klippen har varierat från att man blivit uppäten av en dinosaurie, varit på en strand vid medelhavet och ätit glass till att man har fått uppleva sin fantasi som en jedi från starwars och svingat runt med en ljussabel. Det här har hjälp till det kritiska tänkande hos barnen där trotts allt någon har blivit uppäten av en dinosaurie så är barnet fortfarande här på förskolan.