Rebecca Backholm

Foto Rebecca Backholm

Rebecca Backholm

Tveta förskolor
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– 
Jag jobbar som pedagogista i ett av Södertäljes förskoleområden, vilket i mitt fall innebär att jag har ett ansvar att skapa förutsättningar till utveckling av verksamheten tillsammans med ledning, pedagoger och barn. Jag tycker om utmaningar och där lösningen skapar möjligheter och bättre förutsättningar. Genom att prova min tanke om möjlig lösning utifrån mina tidigare erfarenheter tillsammans med hypoteser om ”så här borde man kunna göra”  blir nästan aldrig som tänkt. Det gör att jag i mitt uppdrag behöver ompröva min tanke om en lösning genom att hitta nya kombinationer i material, miljö, struktur, digitala och analoga verktyg, funktioner i olika appar och program etc. Vilket ständigt ger mig nya erfarenheter att använda pröva och ompröva för att stötta utvecklingen av verksamheten i det lilla till det stora Jag har under några år även ingått i de kommunala förskolornas IKT-nätverk där vi kontinuerligt arbetat för en samsyn och likvärdighet i vilka möjligheter och tillägg digitala verktyg göra för barnet, pedagogerna, undervisningen och utbildningen i Södertäljes kommunala förskolor. För mig innebär det att jag ansvarar för att introducera, inspirera, problematisera och ifrågasätta vad som kan bidra till utveckling och vad som hämmar utveckling i arbetet med digitala verktyg, appar och program mm i mitt förskoleområde, för både barn och pedagoger, samt att kontinuerligt uppdatera mig på omvärldens digitalisering och bidra med erfarenheter och arbetsmaterial till och från IKT- nätverkets uppdrag.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Vi har i vårt förskoleområde ett helhetstänk kring uttrycksformer, miljöer , material och digitala  och analoga verktyg i verksamheten som föränderliga. Vi vill skapa utrymme för flera sätt att undersöka, skapa, konstruera och kombinera i våra miljöer med beroende på vad som kan bidra till fördjupning av barnens och pedagogernas lärprocesser. Alla våra avdelningar arbetar med tillgängliga digitala verktyg utvalda för att kunna bli meningsfulla tillägg och vi har en grundplan i vad som kan skapa progression och möjlighet till att förbinda och fördjupa sina tidigare erfarenheter med målet att ge alla barn i vår verksamhet  möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Ja vi har effektiviserat våra möten och hittat nya sätt att kommunicera vilket har gett oss mer tid tillsammans med barnen, genom att vi skapat nya strukturer för digitala reflektioner tillgänglighet, delaktighet och digitala möten.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– 
Vi ser digitala verktyg som självklara i olika delar av förskolans uppdrag. Därmed förväntas  det att alla pedagoger arbetar digitalt i olika dokument,systematiskt dokumentera , dela och reflektera veckovis i office 365  samt Vklass på Ipad. Ipaden används även att dokumentera och observera . Alla pedagoger har tillgång till ett digitalt arbetsverktyg, Ipad, och utvalda  kommun gemensamma appar. Via arbetsverktyget görs mail, dokument kamera, mikrofon, utskriftsfunktion mm lättillgängligt för samtliga medarbetare. Ledning och andra digitala intresserade inspirerar genom visa möjligheter och manualer för appen eller webbplatsen. Vi arbetar med stöttning som ett begrepp i alla delar av verksamheten även digitala verktyg vi ställer lagom stora krav, ger enskild stöttning efter att pedagog provat själv att hitta en lösning eller tagit del av och följt en relevant manual.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Anteckningar, foto och office 365 använder jag dagligen i olika syften. Jag har flera olika och jag använder dom i olika syfte! Fler och fler lär det bli beroende på behov och användningsområde.