Claudia Odell

Foto Claudia Odell

Claudia Odell

Rösberga förskolecenter
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är föskollärare och arbetar med barn i åldern 4-5. Jag är IKT-ansvarig på min förskola och är med i förskolans Pedagogiska utvecklingsgrupp.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT kan många gånger  fungera som ett hjälpmedel som ger barn likvärdiga förutsättningar att ta sig an olika undervisningsmoment, till exempel vid högläsning i stor grupp kan  projicering av boken vara ett stöd för barn som har svårt att behålla uppmärksamheten på berättelsen.
Ipad kan också fungera som ett verktyg som öppnar upp möjligheter för barn att utforska skapande, som stop motion och green screen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg och resurser möjliggör för mig som lärare att effektivt dokumentera barns lärande, nå ut till vårdnadshavare,  kommunicera med kollegor samt reflektera över undervisningen som bedrivs.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Kommunikationen till vårdnadshavare och kollegor har förenklats med hjälp av introduktionen av V-klass i Södertälje kommun. V-klass möjliggjorde också för oss att ha ett digitalt vernissage när coronapandemin gjorde det svårt för oss att genomföra vårt traditionella årliga vernissage.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Polyglutt är en av mina favoritappar, ett exempel på hur jag använder den i en undervisningssituation är att vi lyssnar på samma bok på barns olika modersmål som ett led i en bokpromenad.