Charlotta Granath

Foto Charlotta Granath

Charlotta Granath

Stiftelsen Viktor Rydbergs högstadium Sundbyberg
Sundbyberg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Charlotta Granath och är förstelärare och lärarutbildare. Jag undervisar i SO-ämnen på Stiftelsen Viktor Rydbergs skola och på lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Jag är även Skolambassadör för EU, föreläsare, läromedelsutvecklare och författare till böcker om demokrati, studie- och yrkesvägledning, mänskliga rättigheter, digital kompetens och källkritik.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med stöd av IT kan undervisningen anpassas individuellt, vilket gynnar samtliga elever att komma vidare i lärprocessen. Den digitala kompetensen utvecklas då vi kritiskt granskar, navigerar genom medielandskapet, ser hur filterbubblor kan begränsa och fakta vinklas. Genom att skapa medvetenhet och praktiskt öva förbereds eleverna i en trygg miljö, där IT är ett stöd och en viktig del. Arbetssättet ger medvetna samhällsmedborgare.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala resurser och verktyg är en naturlig del av undervisningen som underlättar planering och kommunikation. Lektioner startar med information för eleverna på Classroomscreen. Studiebesök sker nu digitalt, arbete med GIS och fjärranalys möjliggörs via digitala verktyg. En kreativ undervisning där olika metoder kombineras och där de digitala resurserna förstärker lärandet och det ämne vi arbetar med.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Utmaningen innebar att snabbt anpassa undervisningen och att tillsammans med elever, studenter och kollegor utveckla en hållbar undervisning där vi kunde ställa om istället för att ställa in. Den digitala kompetensen stärktes och vi började samarbeta, lära av varandra och interagera på nya sätt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Jag arbetar med plattformar där det är möjligt att lära om ett ämne på olika språk, till exempel Elevhörnan på Europeiska unionens webbplats, europa.eu. Fakta, information och spel på denna webbplats kombineras med verkliga politikermöten via Skype, en undervisning i realtid. På Europadagen ställde eleverna frågor till EU-minister Hans Dahlgren digitalt, detta efter att ha lärt om EU via europa.eu.