Cecilia Malm Boode

Foto Cecilia Malm Boode

Cecilia Malm Boode

Sylteskolan
Trollhättan

Presentation

Nominerad som en del i projektgruppen för Rörelse-Glädje-Kunskap, med deltagare från fem olika skolor i Trollhättan.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare och undervisar i So och Hem- och konsumentkunskap samt med administrativa uppdrag.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Den bidrar till större variation av arbetssätt. Att anpassa material utan att vara utpekande. Tillgängligheten för elever att gå tillbaka och läsa, se film igen. Att arbeta hemma eller med studiehandledare.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Underlättar planering då den enkelt sparas och lätt kan omarbetas och återanvändas. Underlättar när man delar till andra kollegor, tar del av kollegors planeringar. Underlättar den formativa bedömningen och feedbacken till eleven. Lätt att spara elevernas arbeten till senare tillfällen. Underlättar vid överlämning till nya lärare.

Hur ser du på våren 2020 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Möjlighet för elever som var hemma att vara ”med” i klassrummet. Att få samma undervisning som sina klasskamrater samt att få känna gemenskapen med sin klass. Genom Google classroom/meet arbeta tillsammans och enskilt med uppgifter. Den största utmaningen för oss var tillgången till uppkoppling i hemmet för eleverna. Att det ibland kunde vara många hemma som behövde arbeta på samma enhet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Det finns många till exempel Classroomscreen som visar vad vi ska göra, när vi ska göra det och hur vi ska göra det. Google classrom, vårt digitala klassrum, där vi samlar allt klassens material på ett ställe vilket gör det förutsägbart för eleverna var de ska arbeta. Active quiz, digitala kunskapspromenader, där man kan arbeta med förförståelse eller efterarbeta ett område. AppWriter verktyg som med flera funktioner och på flera språk kan vara en hjälp vid läsning och skrivning. Exempelvis kan du få uppläst text på webbsidor, eller funktionen tala till text. Ljudande tangentbord och uppläsning av ord och meningar vid eget skrivande.
Widgit text med bildstöd för att förtydliga och anpassa. Loops-digtala lektioner där du lätt kan omarbeta andra lärares material eller skapa egna lektioner.