Carita Fall

Carita Fall

Kvicksunds förskola
Västerås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollärare, jobbar på en förskola med två avdelningar 1-5 år. Jag har i år ansvaret för de yngsta barnen på förskolan. Vår förskola är också övningsförskola vilket innebär att vi tar emot vfu-studenter som läser till förskollärare. Jag är handledare för vfu-studenterna.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Lärplattan är ett redskap som kan användas för att förstärka lärande på många sätt i förskolan. För mig som förskollärare med dokumentation, utvecklingssamtal, inskolningar och utbildning. För barnen vid utvecklingssamtal, dokumentation, att rita, skriva, lyssna på musik mm.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– För mig är lärplattan det verktyg jag använder mest som resurs för mig är den bra. Den används till mycket så som reflektion, dokumentation och planering ett mångsidigt verktyg i vardagen.

Hur ser du på våren 2020 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Allt blev helt plötsligt digitaliserat och vi lärde oss fort. Digitala möten med mera.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– iMovie använder jag vid utvecklingssamtal. Barnen får då göra sin egen film tillsammans med mig som vi sen visar vid utvecklingssamtalet. Jag gör också filmer i iMovie vid inskolning och visar vårdnadshavare hur dagen varit för deras barn, ett bra sätt vid inskolning av små barn som inte kan berätta själv.