Daniel Nilsson

Foto Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Stagneliusskolan
Kalmar

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Legitimerad speciallärare i matematik, jag hjälper flera elever runt om i Sverige med matematiken digitalt. Detta har möjliggjorts via min hemsida dalles-matte.se och Facebooks många funktioner! Det är fantastiskt att kunna handleda ungdomar på distans både i närområdet som i hela Sverige!

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elever kan få höra flera pedagogers förklaringar oavsett vart du bor i landet! Enkelt att göra anpassningar individuellt med hjälp av det digitala och lärandet kan hela tiden kopplas till elevens vardag. För elever som har svårt att planera och organisera sitt skolarbete kan du numera samla allt på ett och samma ställe där eleven kan klicka på länkar för att få direkt hjälp och aktuell kunskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag som pedagog kan påverka flera elevers ”känsla” för matematik och jag som pedagog kan på ett enkelt, och bra sätt, ge varje elev feedback på sitt lärande! De digitala verktygen gör det möjligt att bygga en relation med eleven trots att vi inte möts fysiskt. En del elever föredrar att vara digitala och våga fråga på sådant som dom inte kanske vågar fråga vid ett fysiskt möte.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den påverkas inte nämnvärt eftersom jag jobbat digitalt en längre tid med upplägg, individuell planering och feedback. Jag kommer säkert att påverkas om något år när vi kommit igång med programmering ordentligt men ser enbart fördelar med detta!

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder min egna hemsida dalles-matte.se där jag lägger upp planeringar, genomgångar, metodet för elever, och lärare, att använda, studieteknik med mera. Sedan använder jag live-sändningar, meddelande och sidor på Facebook. Allt är gratis att använda både för elever och lärare.