Cilla Johansson

Foto Cilla Johansson

Cilla Johansson

Emausskolan (tidigare Rotundaskolan)
Västerås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som klasslärare i åk 5 på Emausskolan i Västerås. Jag har lång erfarenhet av arbete i grundskolan och arbetar även som konsult på SLI education och på Skolplus. Jag är läraren bakom laget som vann guld i årets Webbstjärnan, lågstadiekategorin.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna får goda förutsättningar till bildstöd i undervisningen. De blir också resurser för varandra i klassrummet när de lär tillsammans, samt att de utvecklar sina förmågor att bland annat resonera, diskutera och argumentera i naturliga situationer. IT gör det enklare att arbeta inkluderande och språkutvecklande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag får möjlighet att vara mer delaktig i elevernas lärande och kan då arbeta med formativ bedömning och ge direkt återkoppling. Att vara nära i deras lärande skapar goda relationer. Digitala verktyg främjar även en individanpassad undervisning och ger mig goda förutsättningar för att arbeta inkluderande. Både vad gäller struktur och bildstöd.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag tror att vi kommer att arbeta än mer med digitala lärverktyg och det kommer att främja gemenskap och ett elevaktivt lärande. Jag tror och hoppas att vi kommer att ha många fina samtal om förhållningssätt på nätet. Arbetet med förmågorna kommer att ta en allt större plats i undervisningen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min favorit är nog storybird när det gäller språkutveckling. Sen tycker jag att whiteboard.fi är en jättebra sida när jag vill kolla elevernas kunskaper eller när vi ska lyfta upp ett svar eller en åsikt som vi diskuterar tillsammans. Alla får möjlighet att tänka själva först, sedan använder jag gruppen som resurs för att jobba vidare.