Christina Larsson

foto Christina Larsson

Christina Larsson

Skärstaddalens
f
örskoleområde
Jönköping

Presentation

Nominerad tillsammans med Lena Ribbhammar

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Arbetar som förskollärare i Jönköping.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Barn lär sig på olika vis och det är viktigt att vi presenterar olika verktyg och arbetssätt på förskolan. Arbetet med IT och digitala verktyg är en del av vårt pedagogiska arbete i förskolan. Det finns ett stort intresse och kunskap hos barnen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen ökar bredden i undervisningen. De medför möjligheter som vi tidigare inte haft i förskolan och är ett bra komplement i vår verksamhet.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det blir fler kollegiala diskussioner och arbetet får en mer självklar plats i verksamheten. Kunskap och intresse hos personal ökar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det varierar väldigt mycket beroende på vad vi arbetar med. Vi arbetar med olika projekt och inom de områden använder vi oss av webbtjänster eller appar som passar.