Christina Ibjer

foto Christina Ibjer

Christina Ibjer

Foucaultgymnasiet
Södertälje

Presentation

Nominerad tillsammans med Malin Sanz

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som speciallärare på gymnasiesärskolans individuella program. Våra viktigaste perspektiv är det inkluderande och det kommunikativa. Vi utgår alltid från elevens egna förutsättningar i socialt samspel och med IKT som verktyg.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT kan öka elevernas sociala kompetens med hjälp av övningar som utvecklar deras kreativitet, nyfikenhet och förmåga att reflektera och kommunicera med klasskamraterna. Självinsikten ökar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De hjälper mig att utveckla och underlätta mitt arbete eftersom de väcker elevernas nyfikenhet och lust att utmanas och lära sig nya saker.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag tror att att det gör det lättare för oss pedagoger att få kompetensutveckling inom detta område. Det gör oss tryggare och blir en sporre i vårt fortsätta arbete med att utveckla elevernas färdigheter. Jag tror också att det kommer att underlätta samarbetet med andra pedagoger inom främst våra praktiska ämnesområden.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder små programerbara robotar, Beboots och Bluboots. Med hjälp av dessa ” kan ” elever med både måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning programmera utifrån sina förutsättningar.