Elisabet Jagell

Foto Elisabet Jagell

Elisabet Jagell

Valsätraskolan
Uppsala

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nyfiken och kreativ lärare som ser massor av möjligheter med digitala verktyg i undervisningen. Numera arbetar jag med slöjd för åk 6-8 och bild för lärarstudenter vid Uppsala universitet.

Jag har IT-utvecklingsuppdrag på grundskolan och IT-relaterad undervisning på lärarprogrammen. Bloggprojekt tillsammans med elever, exempelvis snällfrön.se och fragvisa.se, är min grej.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag arbetar mycket med blogg i undervisningen och genom en digital yta kan elevernas lärande bli starkt verklighetsförankrat. Lärandet blir på riktigt för riktiga mottagare. Eleverna kan göra sina röster hörda och ta plats i samhället. Bloggen öppnar för multimodala uttrycksformer något som stärker inkludering och alla elevers rätt och möjlighet att kommunicera.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I de bloggprojekt jag driver blir jag projektledaren med ansvar för att se att vi strävar mot målen. Jag ansvarar för att lyhört leda och möjliggöra elevernas idéer och infall inom ramen för vårt uppdrag. För att det ska fungera behöver jag hålla koll på aktuella digitala verktyg som går att använda kreativt tillsammans med eleverna.

När digitalt verktyg och projektidé ”klickar” lyfter undervisningen.