Emelie Hahn

Foto Emelie Hahn

Emelie Hahn

Gränbyskolan
Uppsala

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är leg. lärare i tyska och SO-ämnena och undervisar årskurs 6-9. Jag började i höstas arbeta på Gränbyskolan i Uppsala, där jag får mycket mer möjlighet att att arbeta med IKT i undervisningen än vad jag tidigare haft.

Jag har tidigare arbetat i flera år som förstelärare i entreprenöriellt lärande och internationellt utbyte. Jag har initierat, drivit och driver flera internationella projekt, varav ett Erasmusprojekt. Där deltog sju skolor från sex länder och projektet belönades med ett hedersomnämnande i ”The European Label” 2016. Jag arbetar värdeskapande och med autentiska mottagare för mina elever i undervisningen.

Kombinationen av bland annat IKT och internationella kontakter/projekt låter mig göra just det: att ta ut klassrummet i världen och att ta in klassrummet i världen. Jag älskar läraryrket för att jag kontinuerligt lär och växer med mina elever – vi utvecklas tillsammans.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Världen blir en del av skolan – av klassrummet. Jag kan ge mina elever autentiska mottagare, exempelvis i målspråkslandet i tyskan. Det har jag gjort sedan jag startade som lärare då jag mitt första år startade ett eTwinningprojekt med en skola i Berlin. Lärandet blir värdeskapande och autentiskt – uppgifterna får mening när vi delar dem med varandra.

Jag har sett hur mina elevers språkutveckling, kulturkompetens och omvärldsförståelse ökat och har därför fortsatt att driva internationella projekt varje år. Med stöd av IT kan jag lättare och snabbare ge muntlig och skriftlig feedback till mina elever ofta, vilket är viktigt när man arbetar formativt.
Undervisningen blir mer inkluderande då jag enkelt kan ge stöd så att eleverna kan ta till sig undervisningen så bra som möjligt. IT förstärker lärandet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag kan ge elever den stöttning de behöver för att utveckla sina förmågor med hjälp av olika appar. Jag kan på enkla sätt dela uppgifter och ge feedback, muntlig så väl som skriftlig. Jag får tid att ge feedback oftare.

Digitala verktyg ger både eleverna och mig struktur och det finns många bra digitala verktyg som hjälpt mina elever att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt och utveckla sina förmågor och kunskaper.

De är ett bra stöd i lärandet och utvecklingen. Mina elever och jag har också fått många kontakter runt om i världen och lärt oss mycket som vi inte skulle ha gjort om vi inte hade börjat arbeta digitalt genom internationella projekt. Vi har fått göra häftiga resor – både digitalt och IRL.