Emma Forsberg

Foto Emma Forsberg

Emma Forsberg

Helenelundsskolan
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar på högstadiet och undervisar i matematik, fysik och teknik, men har tidigare också undervisat i biologi och kemi.

Jag är förstelärare i NO och arbetar då mycket med att utveckla undervisningen, kollegialt lärande och den positiva delningskulturen som finns mellan kollegor i Sollentuna kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eftersom eleverna lever med IT hela tiden är det svårt att inte ha med det i undervisningen. När jag introducerar ett nytt verktyg arbetar vi med det tillsammans, men när eleverna har ett bibliotek med verktyg brukar de få möjlighet att använda de verktyg de behöver. På så sätt får jag en undervisningsmiljö som passar gruppen och individen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag ser de digitala verktygen som en självklar del i min undervisning. På många sätt förenklas mitt jobb av de digitala verktygen då många elever tycker det är roligare. I matematik kan ett verktyg underlätta t ex om en elev behöver mycket färdighetsträning eller fördjupning i ämnet.