Emma Nääs

Foto Emma Nääs

Emma Nääs

Jonslunds skola
Essunga

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Emma och har svart bälte i globala samarbeten och autentisk språkundervisning. Jag är utbildad lärare Sv/So 1-7, engelsk variant och arbetar just nu i en åk 4-5 på Jonslundsskola, en liten skola på landet med bara 100 elever.

Jag arbetar lokalt men har samtidigt hela världen som mitt klassrum. Med hjälp av digitala medel och Skype har jag och mina elever rest runt hela världen många gånger om. Tillsammans lär vi oss om världen direkt från människorna som bor i de länder vi läst om. Genom att arbeta så här skapas de mjuka värden som är så viktiga för ett hållbart samhälle i framtiden. Jag brinner för att jobba projektinriktat med verkliga mottagare och se glittret i ögonen på eleverna när kunskap blir på riktigt.

Digitala verktyg möjliggör samarbeten och projekt långt utanför klassrummets gränser och det tycker jag är häftigt. Just nu planerar jag upp det globala projektet Climate Action tillsammans med lärare i 250 klassrum i 64 länder. Vi kommer samarbeta under fyra veckor i oktober och i en och samma OneNote. Jag ser att vi har de tekniska bitarna med digitaliseringen i skolan på plats och tycker att nu är det dags att få in pedagogiken tillsammans med det digitala.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna tränas i att arbeta kollaborativt, kreativt och entreprenöriellt. Elever får riktiga mottagare till det som de producerar och blir tagna på allvar. När vi arbetar så här blir inte IT något separat utan ett verktyg för att de ska få till en produktion eller ett samarbete.

Eleverna har blivit oerhört duktiga på att moget välja digitalt verktyg efter vad situationen kräver. De får självförtroende. Världen krymper och eleverna får möjlighet att jobba med demokratiska begrepp och får ta ställning. Lärandet blir på riktigt. Vi jobbar med 21st Century skills i klassrummet och eleverna får genom det en god social och demokratisk utvecklin.
Deras ord och deras produktioner blir på riktigt och genom att deras röst hörs i globala samarbeten så arbetar vi inte bara med hållbar utveckling utan också hållbar undervisning. Detta är ett språkutvecklande arbetssätt och genom att jobba så här ökar elevernas måluppfyllelse b.la i engelska.

Engelskan blir på riktigt, tillsammans med IT blir det ett kommunikationsmedel för att kunna genomföra våra globala samarbeten.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I elevernas och mitt klassrum lär vi oss tillsammans. Jag är ingen expert och det gör att eleverna inte blir passiva lyssnare som väntar på att jag ska ge dem svaret utan vi testar och försöker tillsammans. Glädjen när vi lyckas blir vår gemensam.

Att arbeta så här väcker nyfikenheten och viljan att lära. Jag var tvungen att våga ta språnget och inte vänta på att jag kunde allt. Genom att arbeta så här har även min resa gått från att vara rädd för datorn till att bli riktigt duktig på en massa saker med digitalisering och pedagogiken kring det.

Numera arbetar jag med viktiga samhällsfrågor tillsammans med mina kollegor både nationellt och globalt. Detta har påverkat mig och gett mig ett perspektiv som inte hade varit möjligt om jag inte hade vågat att ta språnget och göra min digitala resa.