Emelie Hahn

Foto Emelie Hahn

Emelie Hahn

Gränbyskolan
Uppsala

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Emelie Hahn och jag är inne på mitt tionde år som lärare. Jag är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, undervisar i tyska och So-ämnena och är IKT-pedagog. Jag är eTwinningambassadör för UHR, expert i Demokratibygget, föreläsare, läromedelsutvecklare och snart även författare.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitala verktyg och appar är fantastiska resurser för att utveckla och förstärka lärandet. Med stöd av IT kan jag enkelt individualisera undervisningen, så att alla elever kan tillgodogöra sig dess innehåll och komma vidare i sin lärprocess. Det finns många bra digitala verktyg och appar för att arbeta språkutvecklande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg och resurser underlättar planeringsarbetet och genomsyrar mina lektioner genom att jag medvetet använder dem för att utveckla och förstärka lärandet för alla, samt för att utveckla elevernas digitala kompetens. De låter mig också enkelt och smidigt ge feedback och feedforward på elevernas arbeten.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Med den utmaningen det innebar att så snabbt ställa om, i många fall helt till att undervisa på distans tycker jag att skolorna gjort ett fantastiskt arbete. Möjligheter att utveckla sin digitala kompetens på rekordtid skedde också i ett fint kollegialt samarbete, både lokalt och nationellt med många bra initiativ.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– En favorit är eTwinning för att ta ut klassrummet i världen och virtuellt resa tillsammans med eleverna, vidga deras vyer och perspektiv samtidigt som de får utveckla sin interkulturella kompetens, omvärldsförståelse och digitala kompetens. Genom eTwinning kan jag enkelt bedriva autentisk språkundervisning i realtid.