Emma Larsson

Emma Larsson

Emma Larsson

Mölnboskogens förskola, Vårdinge förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del i IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Barnskötare, jobbar i en barngrupp med 5åringar på Mölnboskogens förskola. Representant i IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 Barnen får chans att uttrycka sig genom flera sätt, både analogt & digitalt. Det ger också mer tillgänglighet och skapar bättre möjligheter i vårt projektarbete i processer och med reflektioner.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Det underlättar mitt arbete i många lägen, närheten till olika digitala verktyg effektiviserar. Även att jag kan vara medupptäckande med barnen och samtidigt kunna titta tillbaka både på vad som händer kring barnen och mitt eget sätt att utmana barnen. Och så klart, rikedomen att kunna erbjuda våra barn möjligheten att utforska och upptäcka med hjälp av olika digitala verktyg.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
 Tänker att det kommer bli mer likvärdighet både mellan kollegor på min förskola men också mellan alla förskolor i hela Sverige och ge barnen liknande förutsättningar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Ett trådlöst webb-ägg som man kopplar ihop med appen Xploview. Ägget förstorar upp till 40 gånger vilket gör att vi kommer nära inpå olika material och ting. Om man dessutom projicerar bilden på väggen blir det väldigt effektfullt och flera barn kan vara delaktiga och utforska tillsammans.