Emelie Hahn

Emelie Hahn

Emelie Hahn

Gränbyskolan
Uppsala

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Emelie Hahn och är leg. lärare i tyska och SO-ämnena. Utöver det är jag IKT-pedagog och utvecklingsledare i moderna språk. Jag koordinerar ett tvåårigt Erasmusplusprojekt som heter ”How diversity makes us one!” där vi är sex skolor från sex länder som deltar, samt ett eTwinningprojekt i tyskundervisningen som heter ”Hej Sverige! Hallo Deutschland!” med en partnerskola i Tyskland. Jag har initierat och drivit internationella projekt sedan mitt första år som lärare och arbetar integrerat och systematiskt med IKT/digitala verktyg, internationella projekt (med autentiska mottagare) och värdeskapande tillsammans med mina elever i undervisningen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med digitala verktyg kommer världen allt närmre – in i klassrummet och klassrummet kommer ut i världen. Jag ger mina elever autentiska mottagare i målspråkslandet i tyskundervisningen. Deras språkutveckling, kulturkompetens och omvärldsförståelse har ökat markant genom samarbete med tyska ungdomar i deras egen ålder och genom verklighetsförankrade och värdeskapande uppgifter: ”Det blir viktigt när det är på riktigt!”

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen ger mina elever och mig möjligheter och erfarenheter som vi inte skulle ha fått utan dem, exempelvis genom de internationella projekten och alla kontakter vi fått därigenom. Med stöd av digitala verktyg kan jag även individanpassa undervisningen och ge digitalt stöd för att förstärka och utveckla undervisningens innehåll. Jag kan även snabbt och enkelt (och oftare) ge formativ feedback både skriftligt och muntligt på elevernas uppgifter.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den påverkas inte egentligen av det, då jag alltid arbetat integrerat och systematiskt med digital kompetens/ digitala verktyg i min undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har många, men måste säga eTwinning och Skype. Det är genom eTwinning framför allt som jag drivit och driver alla internationella projekt med mina elever och det har gett oss så mycket. Skype för alla spännande möten.