Ellinor Hallerström

foto Ellinor Hallerström

Ellinor Hallerström

Centrums förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Förskollärare, Vattentornets förskola i Södertälje, representant för Centrums förskoleområdei IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De öppnar upp för ett nytt tankesätt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det är till en stor hjälp då de hjälper projecterandet att ses ur fler perspektiv och att det skapar en djupare förståelse för barnen. Samt att oavsett verbalt språk kan vi tillsammans med IKT analysera, reflektera och dokumentera.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Som medforskande pedagog lär vi ut men samtidigt också lär oss med barnen. Dom är inte främmande för att använda IKT verktygen och de smittar av sig på de kollegor som känner sig främmande till att göra de. Så tillsammans med barnen lär jag mig och min kollegor hur vi tar IKT verktygen till hjälp i vårt undersökande, utforskande och lärande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Om jag måste välja en så väljer jag xploview. Det har gett barnen en helt ny syn på de olika material, insekter och saker i vår närhet som vi har undersökt. Ett tyg är inte bara ett mjukt eller hårt material utan även ett mönsterrikt material som kan ge projektet ny nyans då man kan komma in på djupet med hjälp av förstoringen.