IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommu

IKT-nätverket för förskolan

i Södertälje kommun

Presentation

Deltagarna i IKT-nätverket för förskolor i Södertälje kommun är nominerade som en permanent arbetsgrupp med representanter för de 13 förskoleområdena i Södertälje kommun. Fyra av dessa är därutöver personligt nominerade.

Deltagarna i nätverket:

Åsa Nilsson, ateljerista, Rösberga förskolecenter

Rebecca Backholm, utvecklingsledare, Tveta förskoleområde

Jessica Nilsson, barnskötare, Ljungbackens förskola, Järna förskoleområde

Lise-Lotte Rådbjer, biträdande förskolechef, Rosenlund – Fornhöjdens förskoleområde

Aboud Zazi, utvecklingsledare, Odalens förskola, Ronna förskoleområde

Josefin Anero, barnskötare, Hästhovens förskola, Östertälje förskoleområde

Rahsa Ghazal, förskollärare, Lina förskola, Lina – Enhörna förskoleområde

Ellinor Hallerström, förskollärare, Vattentornets förskola, Centrums förskoleområde

Mikaela Hynninen, barnskötare, Gullpudransförskola, Mariekäll – Saltskog förskoleområde

Karin Cederblad, förskollärare, Viksbergs förskola, Brunnsängs – Grusåsens förskoleområde

Emma Larsson, barnskötare, Mölnbo förskola, Vårdinge förskoleområde

Susanne Ivarsson, förskollärare, Hölö förskola, Hölö – Mörkö förskoleområde

Tina Langevik, pedagogista, Resurscentrum – hälsa och lärande