Janna Malmgren

foto Janna Malmgren

Janna Malmgren

Södermalmsskolan
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  En kunskapstörstande och vetgirig mattenörd med eld i baken. För tillfället är föräldraledig från arbetet med att undervisa mellanstadiet i matematik och NO samt arbetet i skolans digitala utvecklingsgrupp.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 De kan direkt få direkt feedback på sina tankar. De har lättare att redigera och revidera sina uppgifter. Roligare för dem att nöta det som behöver mötas med hjälp av spel än traditionellt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Mycket! De förenklar otroligt för mig i mitt dagliga arbete, speciellt de verktyg där jag får snabb överblick och sammanställning över elevernas kunskaper. Att även snabbt kunna dra ner en sammanställning över elevernas resultat på prov och kunskapskontroller istället för att manuellt föra in är toppen för mig. I klassrummet får jag en helt annan dialog med eleverna när vi använder fråga/svar verktyg där jag kan se alla elevers tankar. Att dela material med vårdnadshavare är också så mycket smidigare och underlättar för mig i planeringen och är en vinst vad gäller tidsaspekten!

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Inte så mycket tror jag då jag alltid tyckt att den digitala biten ska vara med. Men självklart så måste man ju nu förhålla sig till styrdokumenten på ett annat sätt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Padlet! Via padlet kan jag dela material med eleverna och VH, använda som samarbetsyta, eleverna kan ladda upp arbeten m.m. Jag använder den även som planeringsyta för de flesta av mina arbetsområden och samlar länkar och arbetsuppgifter där! (Andra favoriter är Quizlet och Padlet!) www.padlet.com/jannasklassrum