Ingela Sandberg

foto Ingela Sandberg

Ingela Sandberg

Åledsskolan
Halmstad

Presentation

Nominerad tillsammans med Monika Helgesson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Vi heter Ingela Sandberg och Monika Helgesson och arbetar båda på Åledsskolan i Halmstad kommun. Ingela är förstelärare, specialpedagog och Matematikutvecklare i kommunen. Monika är förstelärare och klasslärare. Tillsammans har vi under många år utvecklat vår matematikundervisning, från den tysta matematiken till en undervisning där kommunikation och förståelse står i centrum. Vi brinner för att väcka lust och nyfikenhet och arbetar utifrån olika ramberättelser där eleverna ges möjlighet att utveckla grundläggande förståelse för bl.a. programmering utifrån konkreta situationer. Via ramberättelsen skapas en röd tråd där innehållet utgår ifrån en elevnära kontext, där leken vävs in på ett naturligt sätt. I vår undervisning får eleverna lära sig att tänka och arbeta på ett sätt som en dator förstår. Arbetssättet vi har utvecklat tillsammans med våra elever har mynnat ut i en lärarhandledning med tillhörande elevuppdrag; Robot City, grundläggande programmering i matematik för åk 1-3, som ges ut av Natur och kultur.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vi ser att elevernas lärande utvecklas i arbetet med IT. Elevernas lust att konstruera och lösa problem, felsöka, förändra och förbättra ökar avsevärt. De får tillfälle att reflektera, jämföra och värdera valda metoder och resultat. De ser snabbt resultatet av sina ansträngningar och gör tidsvinster i användandet av digitala hjälpmedel. Eleverna får en förståelse för att de själva kan styra en process genom exakta kommandon/instruktioner. De får även syn på hur de kan generalisera och överföra problemlösningsprocessen till andra typer av problem.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Som lärare utvecklas vi ständigt då vi behöver uppdatera oss i de digitala möjligheter som ideligen marknadsförs. I arbetet med digitala verktyg blir vår egen upplevelse av undervisningen mer lustfylld. Vi möter elever som visar en ökad uthållighet för att lösa problem. Undervisningen effektiviseras av att vi genom It ständigt kan möta hela världen i vårt klassrum, där vi också kan utveckla ett gemensamt ”kodspråk”.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Vi har arbetat med IT i flera år och ser det som en vinst att digitaliseringen kommer att väga tyngre i planering av undervisningen i alla ämnen. Det känns helt naturligt och blir en nödvändighet för att möta samhällsutvecklingen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi använder gärna IT-tävlingen ”Bebras.se” då de erbjuder varierade övningar där barn och unga på ett lekfullt sätt får bekanta sig med programmering , logiskt tänkande och problemlösning.