Jenny Bernhardsson

foto Jenny Bernhardsson

Jenny Bernhardsson

Lillekärrskolan
Göteborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som lärare samt IKT pedagog på Lillekärrskolan. Jag försöker föregå med ett gott exempel där jag kontinuerligt använder mig av digitala verktyg i min undervisning och inspirerar både elever och pedagoger.

Jag handleder och inspirerar pedagogerna i min skola genom inspirationsträffar, workshops, bokade lektioner eller drop-ins där pedagogen får leda. Jag har även byggt en IKT hemsida genom Google sites där jag delar med mig och har lagt upp tips och lektionshandledningar inom MIK/IKT, källkritik, upphovsrätt, creative commons, fake news, filterbubblan, hur man kan skriva digitala texter, vad digital kompetens innebär, färdiga digitala mallar jag skapat inför utvecklingssamtal, programmeringslektioner, Google appar och hur man kan arbeta med dem, app-tips, QR koder och mycker mer.

Jag delar, förutom i min skola, men mig i min stad där jag ingår i ett nätvärk för IKT pedagoger men sitter även med i grupp på Center för skolutveckling där vi arbetar med programmering i matematik. Här brukar jag även ställa upp och prata på torghandel, kodkvällar m.m. (https://sites.google.com/skola.goteborg.se/programmering-i-matematik/startsida).

Jag har även en blogg som heter ”jennykodar” (www.jennykodar.se) där jag delar med mig nationellt om mina erfarenheter och ger tips om hur man man arbeta med programmering i skolan. Jag skriver ofta lärarhandledningar för olika lektionsplaneringar som andra lärare runt om i landet, kan ta del av. Jag älskar att dela med mig och hjälpa andra, detta är en extremt stor hjälp för många. Jag har också en blogg via Pedagog Göteborg som heter Digitala klassen (https://pedagog.goteborg.se/digitala-klassen/). Här delar jag med mig om olika erfarenheter jag har av att arbeta digitalt på olika sätt i klassrummet. Förra året drev jag även en blogg tillsammans med mina elever i årskurs 3 som vi kallade Superkodarna (http://superkodarna.se/). Jag talar/föreläser och håller workshops lite då och då när jag blir ombedd.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
–  2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Möjligeheterna anser jag blir oändliga med hjälp av digitala hjälpmedel. Det finns extra stöd via sidor, extra anpassade appar och tillägg som ger den stöttning vissa elever behöver för att få samma förutsättningar som andra elever. För övrigt finns det så många sätt nu att lyfta undervisningen med hjälp av digitala hjälpmedel och verktyg. Hela världen finns tillgängligt i vårt internet och det är vårt uppdrag och ansvar att lära eleverna hantera det. Med hjälp av tjänster som till exempel Google drive, docs och classroom kan alla elever delta även om de inte kan närvara i skolan.

Även att göra undervisningen så varierande som möjligt med hjälp av IT har varit bra för eleverna, när vi skriver har vi också skrivit digitala böcker genom att använda tex Book creator, NE författa eller google docs. För mig är google docs oslagbar. Bara att kunna skriva och dela med sig med andra och att läraren i realtid kan följa med i processen är bra men hela kommentar-respons funktionen har varit revolutionerande. Att kunna följa eleven, ge respons och få tillbaka respons har varit väldigt bra för elevens lärande.

Tycker det har gett elevinflytande och individanpassning en helt ny mening. För övrigt har mina elever älskat att tillverka filmer, använda Green screen, programmera och animera etc för att utvidga lektionerna och deras erfarenheter och lärande. Vi håller oss i tiden och de lär sig tex om kod m.m oc vad det innebär för dem i vårt samhälle. Många delar utgör att elevernas lärande förnyas av IT, mycket av det jag tagit upp samt ett annat bra exemel är att jag digitaliserade våra utvecklingssamtal och har bara fått positiv respons från både elever och föräldrar. Jag gjorde en mall via Keynote som sedan varje elev skapade och gjorde sin egen. Här fick de verkligen arbeta med just sig själv och sina mål.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De har varit banbrytande för mig och har gjort mig till en bättre lärare idag. Att kunna ha fler tillvägagångsätt och kunna se till varje enskilt barn har varit väldigt märkbart sedan jag började använda digitala verktyg.

Jag kan individanpassa på ett annat sätt, göra den ordinarie undervisningen så mycket mer spännande och få med mig fler elever, kunnat ge mer stöd och hjälp åt de som behöver, kunnat lära dem och programmering och kod, kunna arbeta och använda alla våra sinnen och samtidigt kunna spara ner allt deras arbete. Kunna öppna och leta upp något äldre och kunna utvärdera det de gör på ett annat sätt. Jag kan lägga till äkta ljud/tal/språk till tex engelskalektionerna, digitala berättelser i olika ämnen, se kroppens insida i NO med hjälp av en app, kunna göra digitala ritningar i tekniken, kunna rita och skapa häftiga bilder i bilden, använda google earth i geografin elelr leta upp något i en annan del av världen att se och erfara. Dessa verktyg är spännande, roliga, lärorika, smarta, oändliga och livsomväldande för många och allt detta påverkar mig i min läraroll.


Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det påverkar den positivt. Jag känner att jag fått med mig andra pedagoger, ledning och föräldrar då detta nu är ett faktum. Det känns väldigt bra att detta finns nedskrivet och att jag som lärare kan hänvisa och vända mig till dessa skrivningar för att hämta information och stöttning. Min undervisning har påverkats stort av digitaliseringen och för mig har det varit posivit. Jag är väldigt glad, posivit och försöker inspirera så jag tänker att detta även har smittat andra i min omgivning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det får nog bli Google. Först google docs för att kunna ha den elev-lärar respons som fins tillgänglig där. Där kan vi individanpassa och ge respons på ett väldigt bra och enkelt sätt som ökar elevens delaktighet samt medvetenhet. Men även de andra google apparna såsom drive, classroom och presentation är värda att nämna. De är alla synkade, sparar automatiskt (vilket är guld med barn) och är väl utformade och pedagogiskt uppbyggda program som de alltid kan komma åt. Annars får jag nog med nämna appen Lightbot då både jag och mina elever älskar att programmera!