Helén Sveningsson

foto Helén Sveningsson

Helén Sveningsson

Ölmestadskolan
Gislaved

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är so-lärare, sedan 24 år, med behörighet att undervisa från åk 4-9. Sedan fyra år tillbaka är jag också Förstelärare. Jag arbetar på en F-9 skola, där jag undervisar på högstadiet. Jag är även Lärspridare, vilket innebär att jag försöker sprida kunskaper kring digitala verktyg bland mina kollegor på skolan och i kommunen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Möjligheterna till individualisering och inkludering ökar i och med digitala verktyg. Ger oss tillgång till inlästa läromedel, eleverna kan hjälpas åt genom att samarbeta online genom olika verktyg och vi kan ta reda på allt på ett kort ögonblick. Med ett inkluderande arbetssätt ökar motivationen hos eleverna.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det känns nästan omöjligt för mig att undervisa utan digitala verktyg, de gör min undervisning tydlig för elever och vårdnadshavare. Vi arbetar, för det mesta, i ett klassrum men med hjälp av digitala verktyg kan vi enkelt ta oss ut i världen och får teori och verklighet att hänga ihop. Tänker alltid hur jag kan få med it och digitala verktyg i undervisningen, för att locka till lärande och kunskap.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Påverkar inte min undervisning något nämnvärt eftersom jag använt digitala resurser långt innan. Men bra för eleverna att det står där, så att alla tvingas att få med det i undervisningen, för elevernas framtids skull.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har egentligen ingen favoritapp, men webbtjänster/appar jag använder är Seterra, Kahoot, Mentimeter, Worldometer, Google classroom, Youtube, Google earth, Creaza mm. Kahoot är en av elevernas favorit, där får man med tävlingsmomentet vilket lockar många.