Esmeralda Iversjö

Esmeralda Iversjö

Esmeralda Iversjö

Morabergs studiecentrum
Södertälje

Presentation

Nominerad tillsammans med Ninve Isik

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en lärare som med min drivkraft strävar efter att alla elever oavsett förutsättningar, kulturell bakgrund eller språksvårigheter får möjlighet att visa sin kunskap och växa som individer.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 Med it stöd kan eleverna fördjupa och utveckla sina kunskaper. Genom att till exempel eleverna sitter och spelar in sig själva kan dom öva på nya begrepp, de får lyssna på varandra och ge kamratbedömningar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Digitala verktyg ger eleverna möjligheter uttrycka sina kunskaper oavsett förutsättningar. Det ger mig möjlighet att konkretisera det abstrakta i min undervisning och gör min och elevernas undervisning roligare och mer kreativ.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
 Det har gett mig bekräftelse och gett mig större möjligheter att få ett kollegialt samarbete kring digitala verktyg.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Jag genomför pedagogiska promenader där eleverna utgår ifrån Inläsningstjänst för att kunna besvara och diskutera frågeställningar som de fått från mig. På det här sättet får eleverna ta till sig kunskaper via ett digitalt verktyg istället för att läsa en text i klassrummet. Lite frisk luft och fysisk aktivitet på köpet gör allt roligare.