Eva Söderberg

foto Eva Söderberg

Eva Söderberg

Vallhamra skola
Partille

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är legitimerad slöjd och svensklärare mot grundskolan men jag arbetar numera enbart med slöjd år 3-9. En del av min tid ägnar jag åt att i olika forum lyfta slöjdämnet i samband med digitaliseringen, föreläsa och hålla workshops samt skapa mötesplatser för kollegialt lärande slöjdlärare emellan

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Min utgångspunkt i skolan är slöjd och vi är många slöjdlärare som använt digitala verktyg under lång tid nu, och därför tänker jag inte att våra elevers lärande förnyas med hjälp av IT, utan snarare förstärks i och med användandet. IT är ett av alla verktyg i slöjdsalen.

Digitala verktyg är en fantastisk resurs då det tar tid att öva händernas intelligens. Att kunna sitta i lugn och ro hemma med ett digitalt verktyg som stöd och repetera och härma tills kunskapen sitter förstärker lärandet, som dessutom med lätthet kan flytta utanför schemats minuter och själva skolbyggnaden.

Trenden att skapa saker själv har fullständigt exploderat på nätet, det finns tutorials i alla möjliga hantverkstekniker, något som ofta används av slöjdelever när det gäller att hitta lust och inspiration att skapa själv.

I slöjden är vi makers och den våg av makerkultur med mer digitala förtecken som sköljer över oss nu har gett nya och intressanta verktyg och material att experimentera och skapa nytt med. Något som också förstärker elevernas lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Förutom att det är väldigt roligt med pågående utveckling, ny teknik och nya verktyg att utforska ihop med slöjdens material är det också nyttigt att ibland vara den som inte kan alls. Att påminnas om att vara elev.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min egen undervisning påverkas inte nämnvärt då jag under många år arbetat på 1-1 skolor men om jag talar för gruppen slöjdlärare i Sverige så är det en styrka att ordet digital nämns i slöjdens kursplan för det betyder att ingen rektor eller huvudman kan sätta slöjdämnet på undantag när det kommer till digitalisering. Det är en viktig markering för ämnet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har svårt att välja ut någon egentligen men tänker att en riktigt bra lärplattform som används med lätthet av alla på skolan underlättar mycket. QR-kodsverktyg är också en bra resurs i slöjdundervisningen liksom möjlighet att jobba enkelt med bild och film, oftast blir det iMovie och Youtube.