Fredrik Johansson

foto Fredrik Johansson

Fredrik Johansson

Gymnasieskolan Knut Hahn
Ronneby

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare i datavetenskap och teknik. Undervisar bland annat i kurserna webbutveckling, teknik 1, gränssnittsdesign, animation. Jobbar en del med att intressera unga för programmering genom att koda ute på andra skolor. Föreläser om digitalisering och programmering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– På många olika sätt. Jag jobbar mycket med föreläsningar på youtube som frigör mycket tid i klassrummet samt som andra än mina elever kommer åt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag sprider kunskapen till fler än bara mina elever. Även digitala kollegor och andra som vill lära sig om datavetenskap, med mera. Jag har fått mycket mer tid med eleverna i klassrummet sedan jag började med youtubeföreläsningar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Youtube, till exempel när jag ska lära mina elever koda i html så gör jag ett klipp om det där jag spelar in vad jag gör samtidigt som jag berättar om det. Sedan skapar jag en uppgift som bygger på föreläsningen och kontrollerar att de har förstått. Funkar dessutom jättebra när en elev missat en lektion. Så ofta är det ett youtubeklipp, en uppgift i google docs och inlämning i Teams som samspelar, gör även ofta enkla test med Forms.